संपर्क:

|| प्रधान सेवा केंद्र, श्री क्षेत्र दिंडोरी ||

श्री स्वामी समर्थ सेवा व आध्यात्मिक विकास केंद्र
दिंडोरी, तालुका : दिंडोरी जिल्हा : नाशिक
पिन कोड नं.-४२२२०२

संपर्क : विवाह संस्कार विभाग

मोबाईल नंबर - 7755941710
फोन नंबर - 02557-221710
इमेल- vivahenond@gmail.com